Senior – nowe ubezpieczenie dla osób starszych

Senior ulotka Senior Assistance Senior OWU W  ubezpieczeniu „Senior” Ubezpieczający jest zarazem Ubezpieczonym   Z tytułu zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową „Polisa-Życie” wypłaca osobom uprawnionym następujące rodzaje świadczeń w wysokości odpowiadającej jednemu z 3 Pakietów „Senior”, w ramach którego została zawarta umowa ubezpieczenia z tytułu: Zgon Ubezpieczonego, Zgon Ubezpieczonego w wyniku  nieszczęśliwego wypadku ( świadczenie[…]