Ubezpieczenia medyczne

Każdy z Nas boryka się z problemami dotyczącymi publicznej służby zdrowia. Długie terminy przyjęć lub brak dostępu do specjalistów, odczuwalne zobojętnienie wobec problemów pacjenta, fikcyjna nieodpłatność za usługi medyczne, brak możliwości do badań np. tomografi lub rezonansu magnetycznego . Brak możliwości leczenia się zagranicą, gdyż koszty przekraczają realne możliwości finansowe. Każdy kto miał problem zdrowotny,[…]