Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenie grupowe klientów indywidualnych ( grupa otwarta) Podstawowym zakresem ubezpieczenia jest życie osoby ubezpieczonej. Szerszy zakres ochrony gwarantują ryzyka dodatkowe, o które umowa może zostać rozbudowana. A jest ich niemało. Dotyczą przede wszystkim zdrowia osoby ubezpieczonej (m.in. uszczerbek na zdrowiu, inwalidztwo, niezdolność do pracy), życia i zdrowia członków rodziny, jak również wydarzeń życiowych (np. urodzenie[…]

Ubezpieczenia medyczne

Każdy z Nas boryka się z problemami dotyczącymi publicznej służby zdrowia. Długie terminy przyjęć lub brak dostępu do specjalistów, odczuwalne zobojętnienie wobec problemów pacjenta, fikcyjna nieodpłatność za usługi medyczne, brak możliwości do badań np. tomografi lub rezonansu magnetycznego . Brak możliwości leczenia się zagranicą, gdyż koszty przekraczają realne możliwości finansowe. Każdy kto miał problem zdrowotny,[…]

Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie mieszkania, domu, samochodu, działalności gospodarczej, podróży, NNW i inne. Ubezpieczenie mieszkania W ramach ubezpieczenia majątkowego można zabezpieczyć różnego rodzaju dobytek. Do najczęściej ubezpieczanego majątku należą domy i mieszkania. Osoba chcąca je ubezpieczyć, musi wykazać przed ubezpieczycielem prawo do danego mieszkania. Warto pamiętać, iż nie trzeba być jego właścicielem i wystarczy umowa najmu mieszkania. Co[…]