Senior – nowe ubezpieczenie dla osób starszych

Senior ulotka Senior Assistance Senior OWU W  ubezpieczeniu „Senior” Ubezpieczający jest zarazem Ubezpieczonym   Z tytułu zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową „Polisa-Życie” wypłaca osobom uprawnionym następujące rodzaje świadczeń w wysokości odpowiadającej jednemu z 3 Pakietów „Senior”, w ramach którego została zawarta umowa ubezpieczenia z tytułu: Zgon Ubezpieczonego, Zgon Ubezpieczonego w wyniku  nieszczęśliwego wypadku ( świadczenie[…]

Moja Pełnia Zdrowia Signal Iduna

Moja Pełnia Zdrowia to program opieki medycznej dostępny w czterech zakresach indywidualnych:   Srebrny – 49 zł/mies. Srebrny+ – 68 zł/mies. Złoty – 112 zł/mies. Platynowy – 156 zł/mies. Zakres ubezpieczenia obejmuje: konsultacje lekarzy specjalistów (internista, pediatra, dermatolog, laryngolog, ginekolog, okulista, urolog) badania diagnostyczne (laboratoryjne, obrazowe, czynnościowe) zabiegi ambulatoryjne, pielęgniarskie chirurgia 1 dnia testy alergiczne[…]

Pakiet Moje Dziecko AXA

Pakiet Moje Dziecko AXA Choroby i nieszczęśliwe wypadki, które dotykają nasze dzieci, są często bardziej dotkliwe niż te, które dotyczą nas samych. Dzieciom chcemy zapewnić jak najlepsze warunki, a w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń chcemy zrobić wszystko, aby jak najmniej cierpiały. Pakiet Moje Dziecko w Axa zapewni wsparcie finansowe, które w takich sytuacjach okazuje się zawsze[…]

poMOC na raka AXA

Film produktowy poMOC na raka AXA Oferta poMOC na raka AXA Oferta Pomoc na raka( nowa)         KOMPLEKSOWE WSPARCIE W WALCE Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ ubezpieczenie zapewniające pomoc w kluczowych etapach leczenia Co daję ubezpieczenie AXA poMOC na raka. » Rozpoznanie i leczenie – operacja oraz cykle chemioterapii czy radioterapii » Świadczenie okresowe[…]

Best Doctors Medycyna bez granic

W poważnej chorobie najważniejsze jest, by być pod opieką najlepszych lekarzy i mieć dostęp do zaplecza medycznego na najwyższym światowym poziomie. Właściwa diagnoza i optymalny plan leczenia to fundament szybkiego powrotu do zdrowia. Ubezpieczenie AXA Medycyna Bez Granic – Best Doctors® zapewnia opiekę w najlepszych klinikach na całym świecie, w razie wystąpienia: nowotworu, przeszczepu szpiku[…]

Gwarancja Komfort Compensa

Ubezpieczenie na życie i dożycie Komfort Życia Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla osób: ceniących sobie pewność i bezpieczeństwo, poszukujących gwarantowanej wartości świadczeń na wypadek śmierci i dożycia do określonego w umowie ubezpieczenia wieku, pragnących zapewnić sobie odpowiedni poziomu ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci, dążących do zapewnienia utrzymania standardu życia bliskich na dotychczasowym poziomie w razie[…]

Duo Protect Ergo Hestia

Czytelne zasady odpowiedzialności Ergo Hestii, precyzyjne dopasowanie do potrzeb Klienta, atrakcyjna cena i przyjazne narzędzie, powodują, że Duo Protect to najatrakcyjniejszy na rynku sposób na długoterminową ochronę. Korzyści: Zapewnia Ubezpieczonemu i jego bliskim poczucie bezpieczeństwa, gwarantując zabezpieczenie ściśle określonego dochodu, obliczanego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego z członków rodziny (wiek, okres nauki, spłata kredytu, itp.).[…]

Oferta ubezpieczeń Polisa Życie

Super Grupa to ubezpieczenie mające na celu ochronę życia i zdrowia oraz zabezpieczenie przyszłości finansowej ubezpieczonego i członków jego rodziny Jeśli jesteś między 18 a 62 rokiem życia – Ten produkt jest dla Ciebie Super Grupy to korzystne rozwiązanie dla prywatnych przedsiębiorców oraz ich współmałżonków (tzw. firmy rodzinne oraz firmy mikro), a także osób wykonujących[…]

Ubezpieczenie grupowe AXA

Grupówka w AXA to szeroki program ubezpieczenia na życie i zdrowie połączony z szeregiem świadczeń rodzinnych zapewniający finansowe wsparcie w trudnych sytuacjach. Dzięki formule otwartej grupy program ten jest dostępny prawie dla każdego. W ramach programu AXA oferuje serwis pomocy doraźnej AXA24 zapewniający min. transport, dostawę leków, rehabilitacje. Grupówka w AXA daje ponadto wymierne korzyści[…]

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia chronią miliony ludzi na całym świecie, dając ubezpieczonym pewność, że w trudnych sytuacjach życiowych zapewnią sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwo i stabilność finansową. Dzięki nim łatwiej sprostać wyzwaniom dzisiejszego świata, łatwiej przetrwać trudne chwile w życiu. Ubezpieczenie na życie najczęściej sprzedaję się poprzez wymóg zabezpieczenia kredytu z cesją na bank, dla zabezpieczenia rodziny w[…]