poMOC na raka AXA

Film produktowy poMOC na raka AXA

Oferta poMOC na raka AXA

Oferta Pomoc na raka( nowa)

 

pomoc na raka 2

 

 

 

KOMPLEKSOWE WSPARCIE
W WALCE Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

ubezpieczenie zapewniające pomoc w kluczowych etapach leczenia

Co daję ubezpieczenie AXA poMOC na raka.

» Rozpoznanie i leczenie – operacja oraz cykle chemioterapii czy radioterapii
» Świadczenie okresowe – pozwalające częściowo zrekompensować utratę dochodów
» Ambulatoryjne świadczenia medyczne:

 • szybki dostęp do konsultacji specjalistycznych
 • możliwość wykonania badań laboratoryjnych i diagnostycznych pozwalających na monitorowanie przebiegu choroby (np. morfologia, rezonans, tomografia, biopsja, markery nowotworowe, USG)

» Druga Opinia Medyczna – weryfikacja diagnozy przez światowego eksperta
» Assistance Medyczny

 • transport medyczny
 • opieka domowa po chemio- lub radioterapii
 • pomoc psychologa
 • rehabilitacja
 • informacja onkologiczna

» Infolinia medyczna assistance

DLA KOGO UBEZPIECZENIE POMOC NA RAKA?

Ubezpieczenie jest adresowane do osób, które ukończyły 18.

rok życia i nie ukończyły 50. roku życia

 • W pakietach dla Ubezpieczonego – ochrona ubezpieczeniowa  trwa do rocznicy polisy przypadającej bezpośrednio po ukończeniu 65. roku życia
 • W pakietach dla Dziecka Ubezpieczonego – ochroną objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego od momentu narodzin do 18. roku życia, a ochrona ubezpieczeniowa dzieci trwa do rocznicy polisy przypadającej bezpośrednio po ukończeniu 18. roku życia

 

Dobrze wiedzieć, że:

 • AXA nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wystąpienie nowotworu u Ubezpieczonego lub dziecka Ubezpieczonego jest następstwem niezaleconego przez lekarza zażycia przez Ubezpieczonego lub dziecko Ubezpieczonego leków, narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych, lub jest następstwem masowego skażenia chemicznego, biologicznego lub radioaktywnego
 • AXA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich nowotworów współistniejących z infekcją HIV w momencie rozpoznania u Ubezpieczonego lub dziecka Ubezpieczonego nowotworu.

One thought on “poMOC na raka AXA

Komentarze są niedostępne