Pakiet Moje Dziecko AXA

Pakiet Moje Dziecko AXA

Choroby i nieszczęśliwe wypadki, które dotykają nasze dzieci, są często bardziej dotkliwe niż te, które dotyczą nas samych. Dzieciom chcemy zapewnić jak najlepsze warunki, a w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń chcemy zrobić wszystko, aby jak najmniej cierpiały. Pakiet Moje Dziecko w Axa zapewni wsparcie finansowe, które w takich sytuacjach okazuje się zawsze bardzo potrzebne. W przypadku pobytu dziecka w szpitalu, poważnego zachorowania lub powstania uszczerbku na zdrowiu ubezpieczenie zapewni dodatkową kwotę świadczenia, pokryje koszty dodatkowych konsultacji lekarskich w związku z poważnym zachorowaniem dziecka oraz zapewni szereg świadczeń opiekuńczych.


Pakiet Moje Dziecko AXA

AXA Pakiet Moje_Dziecko_Wyciag z OWU

AXA_Tabela_uszczerbkow

 

WSPARCIE FINANSOWE W PRZYPADKU
POWAŻNEGO ZACHOROWANIA CZY POBYTU W SZPITALU DZIECKA

Co zapewnia AXA?

w przypadku poważnego zachorowania:

 • świadczenie w wysokości 30.000 zł
 • konsultacje specjalistyczne po zdiagnozowaniu poważnego zachorowanie

w przypadku pobytu w szpitalu w następstwie NNW lub choroby:

 • świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
 • świadczenia opiekuńcze
 • transport medyczny
 • korepetycje
 • rehabilitacja
 • dostarczenie leków
 • łóżko szpitalne dla Rodzica
 • wizyta lekarska i\lub pielęgniarska po wypadku
 • pomoc psychologa
 • infolinia medyczna

Jedna składka = ochrona wszystkich Dzieci Ubezpieczonego do 18 roku życia

 • Ochroną objęte zostaną wszystkie Dzieci Ubezpieczonego
 • Dzieci nowo narodzone obejmowane są ochroną automatycznie
 • Ochrona trwać będzie do rocznicy polisy, przypadającej po ukończeniu przez Dziecko 18 roku życia

Informacje dotyczące pakietu:

 • Jeżeli Twoje dziecko chorowało przed zawarciem ubezpieczenia na jedną z poważnych chorób obejmowanych ochroną, świadczenie z tytułu poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego nie zostanie wypłacone
 • Świadczenie za pobyt w szpitalu nie przysługuje, jeżeli pobyt dotyczył choroby lub wypadku, które wystąpiły przed rozpoczęciem ubezpieczenia
 • Pobyt w szpitalu dotyczy dzieci, które ukończyły 3 rok życia
 • Świadczenia opiekuńcze nie dotyczą chorób przewlekłych lub chorób, w wyniku których dziecko było hospitalizowane w ciągu 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia ubezpieczenia
 • Karencja nie dotyczy zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem

 

 

One thought on “Pakiet Moje Dziecko AXA

Komentarze są niedostępne