Best Doctors Medycyna bez granic

W poważnej chorobie najważniejsze jest, by być pod opieką najlepszych lekarzy i mieć dostęp do zaplecza medycznego na najwyższym światowym poziomie. Właściwa diagnoza i optymalny plan leczenia to fundament szybkiego powrotu do zdrowia.
Ubezpieczenie AXA Medycyna Bez Granic – Best Doctors® zapewnia opiekę w najlepszych klinikach na całym świecie, w razie wystąpienia: nowotworu, przeszczepu szpiku kostnego i narządów, wszczepienia by-passów, operacji naprawczej zastawki serca lub zabiegów neurochirurgicznych.

Best Doctors www.medyczneubezpieczenie.pl

Broszura Medycyna bez granic – Best Doctors

OWU_Medycyna_bez_granic_Best_Doctors

Według Badania Konsumenckiego Indeksu Zdrowia – Raport 2014 (Health Consumer Powerhouse), Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Mamy zarówno jeden z najniższych wskaźników przeżywalności pacjentów cierpiących na nowotwory jak również jedną z najniższych, liczbę lekarzy przypadających na 100 tys. mieszkańców. Wszystko to sprawia, że gdy pojawia się choroba, zaczynają się pojawiać bardzo ważne pytania …

 

Czy pytania i wątpliwości są uzasadnione?

 

Przez ekspertów Best Doctors modyfikowanych jest:

 • 37% diagnoz medycznych
 • 75% procesów leczenia*

To oznacza, że więcej niż co trzecia diagnoza jest nietrafiona
oraz ponad 2/3 procesów leczenia nie jest optymalnych …

Warto upewnić się, że diagnoza jest prawidłowa,
a proces leczenia optymalny !

 

Co zapewnia pakiet AXA “Medycyna bez granic
– Best Doctors”?
Druga opinia medyczna
Zapewniamy przygotowanie raportu zawierającego potwierdzenie diagnozy przez światowego eksperta oraz rekomendacje co do dalszego procesu leczenia
Opieka medyczna za granicą
Organizujemy i pokrywamy koszty procesu leczeniaw wybranej zagranicznej placówce medycznej,organizujemy transport i zakwaterowanie
Opieka ambulatoryjna w Polsce
Po powrocie z zagranicy zapewniamy dostęp i pokrywamy koszty ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na terenie Polski

 

 

Jakie są sumy ubezpieczenia i limity?

2 mln euro

 • Suma ubezpieczenia Opieki medycznej za granicą w ciągu całego okresu ubezpieczenia

1 mln euro

 • Limit w ramach Opieki medycznej za granicą w jednym roku obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej

50 tys. zł

 • Suma ubezpieczenia na korzystanie ze świadczeń ambulatoryjnych w Polsce

 

Jakie poważne stany chorobowe są objęte ubezpieczeniem?

 

 • Nowotwór
 • Pomostowanie naczyń wieńcowych (by-pass), rewaskularyzacja mięśnia sercowego
 • Operacja naprawcza zastawki serca
 • Zabieg neurochirurgiczny
 • Przeszczep od żywego dawcy narządów
 • Przeszczep szpiku kostnego
Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 64 roku życia
 • Ochrona ubezpieczeniowa trwa nie dłużej niż do ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubezpieczony ukończył 85 rok życia, z wyłączeniem świadczeń
  Opieki ambulatoryjnej w RP, które są realizowane do ukończenia przez
  Ubezpieczonego 65 roku życia

 

Statystyka

Nowotwory złośliwe są drugą (po chorobach układu krążenia) przyczyną zgonów w Polsce – liczba zachorowań wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich trzech dekad. W 2011 na nowotwory złośliwe zachorowało ponad 140 tysięcy Polaków – 70 tysięcy mężczyzn i 70,5 tysiąca kobiet. Najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u mężczyzn w Polsce jest rak płuca (20% wszystkich nowotworów, ponad 14 tys. nowych zachorowań rocznie), tuż za nim plasuje się rak gruczołu krokowego (14%, ok. 10 tys. zachorowań rocznie) oraz rak jelita grubego (12%, ok. 8,5 tys. nowych zachorowań rocznie). Na kolejnych miejscach znajduje się nowotwór złośliwy pęcherza moczowego (7%) i żołądka (5%). Polki natomiast chorują najczęściej na raka piersi (23% zachorowań na nowotwory, ok. 16 tys. nowych zachorowań rocznie), raka jelita grubego (10%, ponad 7 tys. zachorowań rocznie) oraz raka płuca (9%, ponad 6 tys. nowych zachorowań rocznie). Następnymi co do częstości występowania schorzeniami są nowotwory trzonu macicy (7%), jajnika (5%) oraz szyjki macicy (4%).