Gwarancja Komfort Compensa

Ubezpieczenie na życie i dożycie Komfort Życia

Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla osób:

  • ceniących sobie pewność i bezpieczeństwo,
  • poszukujących gwarantowanej wartości świadczeń na wypadek śmierci i dożycia do określonego w umowie ubezpieczenia wieku,
  • pragnących zapewnić sobie odpowiedni poziomu ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci,
  • dążących do zapewnienia utrzymania standardu życia bliskich na dotychczasowym poziomie w razie śmierci Ubezpieczonego,
  • planujących długoterminowe gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zaplanowanych w przyszłości celów.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w Gwarancja Komfort może zostać rozszerzony o wskazane poniżej ubezpieczenia dodatkowe.
(stan na dzień 1 kwietnia 2016 r.)
Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie:

 • na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego
 • na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy z przejęciem opłacania składek
 • na wypadek poważnego zachorowania
 • na wypadek nowotworu złośliwego
 • na wypadek leczenia nowotworu złośliwego
 • na wypadek śmierci Ubezpieczającego z przejęciem opłacania składek
 • na życie Ubezpieczającego
 • na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Szczegółowe informacje na temat wymienionych Ubezpieczeń dodatkowych znajdują się w odpowiednich ogólnych warunkach dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych.

Ogólne warunki ubezpieczenia Compensa Komfort Życia

Prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy celem dokonania indywidualnej kalkulacji.

One thought on “Gwarancja Komfort Compensa

Komentarze są niedostępne