Oferta ubezpieczeń Polisa Życie

Super Grupa to ubezpieczenie mające na celu ochronę życia i zdrowia oraz zabezpieczenie przyszłości finansowej ubezpieczonego i członków jego rodziny

Jeśli jesteś między 18 a 62 rokiem życia – Ten produkt jest dla Ciebie

Super Grupy to korzystne rozwiązanie dla prywatnych przedsiębiorców oraz ich współmałżonków (tzw. firmy rodzinne oraz firmy mikro), a także osób wykonujących wolne zawody (lekarzy, adwokatów, architektów, artystów) i rolników indywidualnych.

Oferta Polisa Życie Super Grupa


VIP jest grupowym ubezpieczeniem na życie skierowanym głównie do właścicieli firm, biznesmenów, kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników, jak również do wszystkich, którzy są zainteresowani wysokimi sumami ubezpieczenia.
VIP to ubezpieczenie charakteryzujące się bardzo szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej, połączonym z wysokimi sumami ubezpieczenia przy atrakcyjnej składce.

Program Ubezpieczenia przeznaczony jest dla osób mających od 18 do 69 roku życia. Jest to tzw. ubezpieczenie otwarte.

Korzyści wynikające z ubezpieczenia:

  • wysoka suma ubezpieczenia, aż do 100 000 zł (w zależności od wyboru wariantu);
  • umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy;
  • brak obowiązkowych badań lekarskich.

Składka w zależności od wybory wariantu wynosi:
68 zł– wariant I
113 zł- wariant II

Oferta VIP na życie


Bezpieczny na Drodze to Ubezpieczenie na Życie od Następstw Wypadków Komunikacyjnych dla każdego klienta, który ukończył 18 r.ż. i nie ukończył 69 roku życia.
Ochrona obejmuje wypadki zaistniałe na drodze w czasie, gdy Ubezpieczony był kierowcą, pasażerem, pieszym oraz wypadki zaistniałe podczas wsiadania i wysiadania z samochodu, ciągnika rolniczego,  motoroweru, pojazdu wolnobieżnego lub roweru. Ubezpieczenie działa na terenie całego świata.
Wybierz dla siebie składkę.

One thought on “Oferta ubezpieczeń Polisa Życie

Komentarze są niedostępne