Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia chronią miliony ludzi na całym świecie, dając ubezpieczonym pewność, że w trudnych sytuacjach życiowych zapewnią sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwo i stabilność finansową.
Dzięki nim łatwiej sprostać wyzwaniom dzisiejszego świata, łatwiej przetrwać trudne chwile w życiu.

Ubezpieczenie na życie najczęściej sprzedaję się poprzez wymóg zabezpieczenia kredytu z cesją na bank, dla zabezpieczenia rodziny w przypadku śmierci głównego żywiciela rodziny. Ubezpieczenie na życie sprawdza się idealnie przy podziale spadku lub pomocy finansowej osobom najbliższym.

Oferujemy najlepsze rozwiązania z zakresu ubezpieczenia na życie, ponieważ spełnia ją one najważniejsze elementy dobrego produktu- czyli stosunkiem składki do sumy ubezpieczenia.


Ergo Hestia – Duo Protect

Duo Protect to bardzo dobra polisa zabezpieczająca kredyt bankowy. Dostosowana “Suma Ubezpieczenia” do malejącego zadłużenia, oraz z opcją co miesięczną rentą w przypadku niezdolności do pracy z przyczyn chorobowych lub wypadkowych . Cena już od 40 zł miesięcznie. Przeznaczony jest do osób, którym zależy na zapewnieniu sobie i rodzinie finansowego bezpieczeństwa w razie wypadku, kłopotów ze zdrowiem albo śmierci Ubezpieczonego.

Oferta Duo Protect Ergo Hestia


Gwarancja Komfort
to typowa polisa łącząca w sobie zabezpieczenie zdrowia i życia z możliwością gromadzenia środków na poczet przyszłej emerytury. Odszkodowania z tytułu ochrony życia lub zdrowia zapewniają wypłatę odpowiednich środków w razie m.in. poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, trwałego uszczerbku na zdrowiu, czy też całkowitej niezdolności do pracy.

Oferta Komfort Życia Compensa